רוח קודש עם תיק

.
אלה שהיו רגילים לעבוד עם הרב זצ"ל אולי היו רגילים לרוח הקודש הזאת. אבל
אני, שהייתי ספרא דדיינא בהרכבים אחרים של דיינים, לא הייתי רגיל לרוח קודש
כזאת. כשנפגשתי בה לא יכולתי לשכוח אותה עד עולם.