חשיבות מצוות יישוב הארץ.

 כשהיו פונים אל הרב לגבי
קניית מגרש לבנות עליו בית, היה הרב אומר: "זו מצוות יישוב ארץ ישראל – על
כן יש לקנות את הכי גדול"…

תשובה לא צפויה

ביקשתי
להיכנס שוב, אבל התור היה ארוך מאוד והדבר לא התאפשר. אבל מכתב אפשר היה להעביר.
כתבתי לרב שאינני מסוגל להישאר בכפר-סבא, וכי השאלה הייתה לאילו משני המקומות
לעבור. אבל הרב השיב לי על כך במילה אחת: להישאר…

דירה נאה מרחיבה דעתנו

.
העלינו על דף את כל הנתונים, והנה זה פלא. הרב כתב לרכוש את הדירה, אבל נקב
בסכום המדויק שאותו באמת יכולנו לשלם ואמר שנקנה את הדירה במחיר הזה. 

ברכה עם רושם

הרב
הקשיב ואמר: קנייה עכשיו. חשבנו שאולי לא הסברנו את עצמנו כמו שצריך, וחזרנו
ואמרנו שהדירה עדיין לא נמכרה, אבל הרב חזר ואמר לנו: אל תדאגו, תחתמו על החוזה
עכשיו. חתמנו על חוזה בלי שיש לנו כסף, רק מתוך אמונה שמה שהרב אומר הוא הכי
נכון לנו…