הכול נובע מאהבת ישראל פשוטה

עוזריו של הבבא סאלי לא הבינו מה בדעתו של רבם לעשות, אך משהביאו
כוסות כמצוותו, עמדו נדהמים וראו כיצד יושב רבם ומוזג כוס אחר כוס בערק, עד
שמילא את כוסותיהם של כל באי הכינוס. לפחות מאה משתתפים היו שם, וכולם זכו לשתות
מן הבקבוק ה"ריק"…

כשהבבא סאלי מזג כוס עראק לרב

אמר הבבא סאלי לרב: אם אתה לא אוכל, לפחות תשתה! ומזג לרב כוס ערק.
הרב, שלא היה רגיל לשתות משקאות חריפים כלל, בירך ושתה והיה חריף לו מאוד. רצה
להפיג את החריפות, הגישו לפניו פלפלין, בירך וטעם והייתה חריפותן קשה
מהערק! 

גם אותך ישאלו למה לא היית הבבא סאלי

הבבא סאלי היה בדורנו, ודבר זה יכול לחייב כל אחד, ויבואו אליו
בתביעה: מדוע לא היית כמו הבבא סאלי? ואם לא בדרגה שלו אז לפחות חמישים אחוז או
עשרים אחוז כמוהו. 

הבאבא סאלי והרב מרדכי אליהו

 פעם אחת בא אהרון
אבוחצירא, כאשר היה שר בממשלה, ורעיון היה בידו להעלות את קברו של האביר יעקב
אבוחצירא זצ"ל ממצרים לארץ ישראל, ובא לבבא סאלי זצ"ל לשואלו על
רעיונו – מה ענה לו הבבא סאלי זיע"א?