ברכה לרבנים

הרב
ביקש מאתנו המורים להישאר ואמר שיש לו ברכה מיוחדת גם בעבורנו. חשבנו שהוא יברך
אותנו בברכות הרגילות, אבל הוא הפתיע אותנו ובירך בנוסח הזה: אני מברך אתכם
שבעוד כמה שנים תלמיד שלכם ייכנס לבית-הכנסת, ואתם תעמדו!