הזמן נותן לאדם את התשובות הנכונות

ואיך החלטת? ביקש הרב לדעת. השבתי לרב מה שהשבתי והוא אמר:
"החלטת נכון, הייתה לך כבר התשובה ובאמת לא היית חייבת לדבר אתי. לעתים
הזמן נותן לאדם את המחשבות הנכונות, בסבלנות, וזאת תהיה הברכה אלייך, שתמיד תהיה
לך סבלנות לשאול את עצמך ולשמוע את תשובתך"!