בטעות לקח טלית אחרת

הוא התרגש מאוד, לקח את הטלית שלו, ניגש לכבוד הרב ואמר לו: כבוד
הרב, שלום קשר לי את הטלית הזאת. הרב לקח את הטלית ואמר: לא, שלום לא עשה את זה.
אותו אדם התפלא, לקח את הטלית, הסתכל וראה שבטעות הוא לקח טלית אחרת…

להניח יחד תפילין של רש"י ושל רבנו תם

אמר לי אותו יהודי: אתן לך, בתנאי שתניח גם של רש"י וגם של
רבנו תם ביחד. התפלאתי מדוע הוא עושה אתי את התנאי הזה, אבל הסכמתי. כך הנחתי
בציריך בעל כורחי תפילין של רש"י ושל רבנו תם ביחד, בדיוק כמו שהציע לי
הרב. וגם התיידדתי עם בעל שני זוגות התפילין הללו. 

בחירת הדסים לחג הסוכות

בצעירותו של הרב, לא מצא הדסים מהודרים כלבבו, ועמד ללכת לדוכן אחר
לחפש שם, אמר לו בעל הדוכן: מה אתה מחפש כל כך הרבה? הרב אליהו בדק את כל ההדסים
האלה ואמר שהם כשרים….

מתן בסתר

כשראה
את ההדסים שהבאתי לו, חיוך גדול היה מתפשט על פניו והן נעשו מאירות עוד יותר
מהרגיל. הרב שמח בהם מאוד. והגם שידעתי שאני מביא את ההדסים לרב, תמיד דאגתי
שיהיו אתי עוד כמה וכמה סטים, כי ידעתי שהרב תמיד מוקף באנשים ושמח לתת להם!