קורטוב של ישועה

השיב
לו הרב בחלום: מדוע שלא תגיע להילולה שלי? תגיע אלי ותזכה לישועה. אותו אדם
החליט לעשות כך, וכיוון שכאמור הוא עובד בחברה הזאת, החליט להביא על חשבונו
קרטיבים. כך זכו באי ההילולה להשיב את נפשם בקרטיב צונן…