שיעור גמרא מיוחד ונדיר

בכל ליל-שבת אחרי ארוחת השבת היה בבית הרב שיעור בגמרא לבעלי-בתים,
והייתה שם אווירה קסומה. הרוגע, הפשטות והשלווה של הרב, כבשו את לבנו. חשבתי:
היכן יש עוד אדם כזה גדול שנגיש כל כך לציבור הרחב כמו הרב?! 

ציטוט של פסוקים 

כשהרב היה צריך לצטט פסוק בתוך דברי התורה שלו, הוא היה אומר רק
חצי פסוק או שהיה משנה קצת..מי שלא הכיר את הרב היה חושב שהרב אינו יודע לצטט
פסוק שלם, והיו אף כאלה שהיו מתקנים את הרב תוך כדי דברים

להזהר בהלכות שבת

הרב אמר שההיתר – היתר. אבל מי שהוא בעל נפש – נזהר מכל דבר שיש בו
אפילו נדנוד של חילול שבת. כך הרב היה נזהר מכל נדנוד של איסור. אפילו קל
שבקלים. 

שלום: מדבר מרדכי אליהו…

 עברו כמה ימים, הטלפון
מצלצל בביתנו, ומעבר לקו: "מדבר מרדכי אליהו". מובן מאליו שלא העליתי
על דעתי שמדובר בכבוד הרב. מאחר שציפיתי לשמוע מה בפיו של הדובר, הבין הרב
שאינני קולטת שהוא זה המדבר אלי, ושוב אמר: "מרדכי אליהו מדבר".
המתנתי שוב לבאות, ואז ציין רבנו: "הרב מנחם בורשטיין נמצא לידי". רק
אז הבנתי שהרב אליהו הוא הדובר אלי ושאלתי אם אני מדברת עם כבוד הרב בכבודו
ובעצמו…

אולי השנה לא יהיה תשעה באב

אבל הוא לא היה מוכן בשום פנים ואופן להוציא מפיו פסק הלכה שיוצא
מתוך הנחה שהמשיח לא יבוא עד תשעה באב, והוא יהיה יום אבל.  מי אמר לך שתשעה באב לא יהיה יום של שמחה?
שאני אפסוק פסק הלכה שיוצא מתוך הנחה שגם השנה יהיה תשעה באב? לא מוכן! 

אם מתחילים במלחמה – לא מנצחים 

חכה ותראה שעם הזמן הם כולם יבואו ויתחברו לעם ישראל… ומי הסית
את הקייסים האתיופים לא לקבל את עמדת מרן לגבי יהודתם של יהודי אתיופיה 

לנהוג בחכמה ולהציל בית בישראל

לאחר ההנחיה הלכתית הורה הרב לאתר את האישה, להזהיר אותה מכוונותיו
של בעלה, ולהתריע בפניה כי הוא כבר פנה לבית-הדין בתביעת גירושין…

האם אפשר לאכול חמץ על הספרים?

באחד משיעורי הרב פונה אליו אחד המשתתפים: כבוד הרב אומר דברים
שאין בהם טעם, כי מה לפירורים של חמץ ולספרים? אין אלו אלא דברי חסידות בעלמא
ותו לא, וכי מי אוכל פירור שנמצא בספר?!