כמה צריך לישון בלילה

 ואז אמר הרב לרופא:
"חטאתי, עוויתי ופשעתי שלמדתי תורה ולא הלכתי לרופא מוקדם יותר". 

ערכה חד פעמית לברית מילה

רב ניגש מייד לצד המעשי של הערכה ואמר לו מה צריך לשפר בה. הוא
שיפר, וכך יצאה הערכה אחר כך לשוק. מי שהכיר את הרב ידע כי המעשיות שלו בהלכה
הייתה חשובה עד מאוד…

הבאבא סאלי והרב מרדכי אליהו

 פעם אחת בא אהרון
אבוחצירא, כאשר היה שר בממשלה, ורעיון היה בידו להעלות את קברו של האביר יעקב
אבוחצירא זצ"ל ממצרים לארץ ישראל, ובא לבבא סאלי זצ"ל לשואלו על
רעיונו – מה ענה לו הבבא סאלי זיע"א?

שימוש בחשמל בשבת

 
הרב שמע על הבעיה ואמר לי מייד את דעתו, שאסור להפריע לאנשי חברת החשמל לתקן.
והוא גם כתב לי כך. בסוף מכתבו הוא ציין שאחרי התיקון, האוכל יהיה מותר לחולים
בלבד. אבל הרב היה גם עניו גדול וגם מעשי מאוד. 

היחס המיוחד לכל יהודי

איך מרגיש היהודי שזכה מדי יום להביא את הרב לתפילת שחרית בבוקר ?
היחס המיוחד שהעניק הרב לכל יהודי

בית הכנסת היכל יעקב

דברים שנאמרו על-ידי המתפללים הקבועים בבית-הכנסת "היכל
יעקב", בית-הכנסת של רבנו הרב מרדכי אליהו זצ"ל. אנשים שליוו את הרב
עשרות שנים, אנשים שהכירו את הרב יותר מכולנו. שנה שלמה הם כמעט לא דיברו על
הרב, וגם עתה לא היה קל להם לדבר. הסיפורים שלהם שזורים בין דפי ספר זה. הנה כמה
מהם, כפי שנאמרו, במילותיהם הם

בן עלייה

הרב
שאל אותי: איך תעלו לבית בשבת? מן הסתם יש פה מעלית שבת, אבל היא לזקנים
ולחולים. הייתי מעט נבוך, לא חשבתי על זה, אבל בתשובה ביקשתי מהרב שיברך אותי
ואת בני ביתי שלא נהיה חולים ולא נזדקק למעלית שבת…

מידות טובות

 כששאל אותה הרב לשם מה היא זקוקה למשקל, השיבה
הרבנית שמחה: "לפעמים אינני מסוגלת לאכול הרבה, וסעודתי קצובה למנות קטנות,
בכדי לדעת אם אכלתי כזית או כביצה והתחייבתי בברכה אחרונה, רכשתי את
המשקל". 

בעגלה ובזמן קריב

הרב
כתב לו: כל רב רשאי לפסוק במקומו לפי מה שזכה ללמוד תורה, ואין רשות לאף רב אחר
להתערב. אותו אדם לא הרפה וכתב: הרב שואל מה דעת הרב. על כך השיב הרב: אבל אם
הרב שואל, אז אם זה מפריע, שלא יכניסו את העגלות…