מה אמר הרב לעור ספרי ההלכה שלו?

לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לבקש ממך מחילה מראש אם אפגע בך
במהלך העבודה… את המשפט המדהים הזה אמר מרן לעורך ספרי ההלכה של הרב…

לנהוג בחכמה ולהציל בית בישראל

לאחר ההנחיה הלכתית הורה הרב לאתר את האישה, להזהיר אותה מכוונותיו
של בעלה, ולהתריע בפניה כי הוא כבר פנה לבית-הדין בתביעת גירושין…

הנהגה אצילית ובקיאות עצומה

הרב הגיש משנה סדורה, דבר דבור על אופניו, בנושא ראש-חודש, תוך
ציטוט מקורות רבים מן התורה, הנביאים והכתובים. החל מחז"ל, ראשונים אחרונים
ואחרוני האחרונים, באגדה ובמחשבה, במפרשים ובהלכה. לא ניתן היה לשער כלל, שהרב
לא ידע מראש מהו נושא השיחה

בדיקת הראייה שעבר הרב אליהו

הרב שם לי כמה חפצים מול העיניים ולא זיהיתי אותם. עד היום אני
זוכר את המבחן ראיה שהרב עשה לי. הרב אמר לי: אם כן, יש לי בשבילך עצה. תכין את
השיעור בעל-פה ותלמד אותם בלי משקפיים.