שלישיה בבריאות ושמחה

בדיוק כשבתי הגיעה לביתם, הוציאה הרבנית שתחיה את התמונה של שלוש
הבנות הרוכבות על האופניים. היא סיפרה שהיא שומרת את התמונה הזאת כבר שנים רבות
ומשתמשת בה כדי לעודד נשים לשמור על העוברים שלהן. היא סיפרה את הסיפור של
ההיריון, את דברי הרופא ואת ההחלטה שלנו והתוצאה הברוכה.

נהרות של שירה

אחרי
שתיקה קצרה הוסיף הרב ואמר: הרופאים הללו עשו מעשה שלא ייעשה, ואתה לא הראשון
שהם משכנעים אותו להפסיק חיים ולהרוג בלי שום הצדקה. הם הגדישו את הסאה, ואני
רואה כי משמים נגזר עליהם כי בתוך שנה מלידת בנך הם ילכו לעולמם!