איך אפרד ממך, אחי?

 הרב אברום לא היה אדם של מסיבות, הוא רק אמר
"ברוך שפטרנו" ושמח לחזור לישיבה, אבל החסידים של הרב אליהו זצ"ל
ארגנו לו בבית הכנסת שלו מסיבה עם תזמורת