ידידי השכחת בבית הרב מרדכי אליהו

פעם הרב ביקש ממני לשיר את השיר "ידידי השכחת" כמו שהסבא
שלי היה שר. היה שם פייטן ששמע אותי וצירף לשיר פתיחה ממנגינה ערבית. הרב מאוד
לא אהב את זה, ואמר לי בלחש: "ולא קרב זה אל זה". למה הפייטנים לוקחים
מנגינות של ערבים? שהם יחברו מנגינות. שיחברו שירה חדשה, שירה משלנו!