לצחוק ולנשום בעוצמה רבה

אם הרב יכול לצחוק ולנשום בעוצמה כזאת שקרעה את המסכה מעל פניו,
נראה כי התפילות כבר עשו את שלהן והרב אינו נצרך עוד לטיפולינו…

מעלת הפצת התורה

הרב נהג לספר על דודו רבי יהודה צדקה זצ"ל על ויכוח של קשישים
בבית אבות אם עברו בכביששבע או שמונה מכוניות… בזכות אותו ויכוח נוסד שיעור
תורה באותו מקום