העוצמה והענווה 

עם אחת היה מתפלל אחד שישבו על מקומו והוא כעס מאוד. ממש היפך
ההנהגה של הרב. הסתכלתי על הרב, והוא לא נע ולא זע. אי-אפשר להבין את העוצמה של
הענווה שלו. עוצמה של שתיקה. 

כשמישהו מבקש את העלייה לתורה

ביקש ממני אחד המתפללים לעלות לתורה. אמרתי לו שהיום זו
ה"עלייה" של כבוד הרב. הוא הלך מייד לכבוד הרב וביקש ממנו שיוותר לו
כדי שהוא יעלה. כמובן שכבוד הרב ויתר לו והוא עלה…