המסר האדיר שקיבל המוכר קרח

מי שמכבד את אשתו – סופו להתעשר… הדברים הללו עשו רושם רב על
מוכר הקרח, שראה את הכבוד שנוהג הרב באשתו למרות שהיה מדובר בפרוטות, והוא זכר
אותם שנים רבות…