גם אותך ישאלו למה לא היית הבבא סאלי

הבבא סאלי היה בדורנו, ודבר זה יכול לחייב כל אחד, ויבואו אליו
בתביעה: מדוע לא היית כמו הבבא סאלי? ואם לא בדרגה שלו אז לפחות חמישים אחוז או
עשרים אחוז כמוהו.