מה עושים כשהחזן לא בדיוק חזן

בשקט היה הרב אומר לנו שזוהי "נדבת שבת". איך אתה יכול
לתת צדקה בשבת? הרי אין לך אפשרות לתת כסף לעני. הכבוד שאנחנו נותנים להם – זוהי
נדבת השבת שלכם…