מי אחראי על הפרנסה?

הרב פנה אליי ואמר לי: בתי, הקב"ה קובע מראש השנה ועד ראש
השנה את פרנסתו של כל אדם. מה שקיבלת ממשרד החינוך – תקבלי ממקום אחר, חודש
בחודשו!

מי מנהל את הישיבה?

ואז הרב אמר בהתרגשות תוך כדי סערות רגשות :"את הישיבה מנהלים
ראש הישיבה והר"מים, ולא מקובלים מבחוץ. תעשו מה שנראה לכם שהוא טובת
הישיבה!"

סיפור עם ניחוח של פעם

חברו מילדות של מרן הרב מספר מכלי ראשון סיפור עם ניחוח של פעם…
גם לפני יותר מ 70 שנה שמרן היה ילד אהבת התורה פיעמה בליבו.

מלמד בתלמוד תורה

במהלך חייו מרן שימש כמלמד בתלמוד תורה – כשהמנהל נכנס ומודיע לרב
כי יש צורך להחיף רב שנעדר מהכיתה – איך מרן ריתק את התלמידים אליו בלימוד מורכב
ומסובך?

מוסר השכל מילד קטן

איך מרן מגיב כשילד קטן בן שלשו שנים מטיח בו "לא בירכת
אותי"! ומוסר השכל גדול שקיבלו הקהל באותו רגע…

ברכת הבנות

אחרי
הטקס ניגשתי אל הרב ושאלתי אותו מה העניין. הרב השיב לי: שמתי לב שבסידורים האלה
אין ברכות, לא ב"ברוך שאמר", לא ב"ישתבח" וכדומה. אני מבין
שאלה סידורים מיוחדים לבנות. מדוע ייגרע חלקן? מדוע שלא יתפללו את התפילה כולה,
כמו הבנים? בנות צריכות להתפלל את התפילה מתחילה ועד סוף. 

בוחן בענווה

 אבל יותר מזה הייתי מתפעל מהענוותנות של הרב,
שבא לבחון ילדים קטנים ולא חוסך מאמץ. זכותו תגן עלינו!

ברכה עם כיסוי

בזמן
שהייתי ליד מיטתו של הרב ביקשתי ממנו ברכה. אני יודעת שזה נשמע מוזר, הוא בטיפול
נמרץ ואני מבקשת ברכה. אבל הרגשתי שאני לא יכולה אחרת. הרב ברך אותי, ואז קרה
משהו מדהים. הרגשתי אור של שכינה נכנס לי לתוך הלב. אני כותבת "אור של
שכינה", כאילו ברור מאליו מה זה אומר, אבל באותו רגע לא היה לי ספק שזה מה
שזה…