כשמאחרים לחאלקה עם הרב

זוג צעיר יוצא מגוש קטיף על מנת לזכות שמרן הרב יקצוץ בשערות ילדם
בן השלוש – "חלאקה". אך הזוג איחר בחצי שעה… לא רק שהזוג מתקבל אלא
שמתברר להם שהילד שלהם יותר חשוב ממלך ספרד בכבודו ובעצמו…