צדיק גוזר

בתחילה
היינו נבוכים, וכי איך נוכיח לילד שדווקא כן לקחנו אותו לרב להתברך? לא ידענו
איך נצא מהמצב הזה, ואיך נחזיר את הילד ללימודיו. אלא שאז נזכרנו באותה תמונה.
הבאנו אותה לילד שייווכח, ולשמחתו לא היה גבול.