השמועה על השמן הפלאי של הרב

זה היה פלא ממש, כי כעבור שעתיים הבחורה התעוררה וחזרה לחיים.
השמועה על השמן הפלאי של הרב זצ"ל עשתה לה כנפיים, והגיעו אלי מקרים נוספים
של אנשים שהשתתקו. לא לכולם זה הועיל, והאמת היא שאינני יודעת למי זה הועיל ולמי
לא. בכל מקרה, שלושה מהאנשים סיפרו לי שזה הועיל להם. 

ברכה בחלה

  הגיע אלינו שמן שהרב מרדכי אליהו זצ"ל
השתמש בו להדלקת נרות חנוכה, אותו בן משפחה מרח אותו על המקום שבו היה הגידול,
וזה היה ממש בחינת "ומנותר קנקנים – נעשה נס לשושנים".