לפי השמות שלהם – אברהם ושרה לא מתאימים

עמדנו שנינו נבוכים. לתשובה הזאת לא ציפינו. שאלנו אותו מה עושים
במקרה כזה, וסוף-סוף סבא חייך ואמר: רגע, אני רוצה לבדוק משהו. לאחר כמה רגעים
אמר לנו סבא: בדקתי את השמות של אברהם ושרה, ומצאתי שלפי הספר והחשבונות האלה,
גם ביניהם אין התאמה. 

מי יערוך את החופה?

לא ידעתי איך להראות את פניי מרוב בושה. מצד אחד, לא רצינו לבייש
את החתן שלנו ולא את ראש הישיבה שלו. אבל שהרב אליהו לא יערוך את החופה של הבת?
הרי זה כל כך רצוי ומתבקש. ואיך אומר את זה לרב? 

אולי השנה לא יהיה תשעה באב

אבל הוא לא היה מוכן בשום פנים ואופן להוציא מפיו פסק הלכה שיוצא
מתוך הנחה שהמשיח לא יבוא עד תשעה באב, והוא יהיה יום אבל.  מי אמר לך שתשעה באב לא יהיה יום של שמחה?
שאני אפסוק פסק הלכה שיוצא מתוך הנחה שגם השנה יהיה תשעה באב? לא מוכן! 

המעבר מעצב לשמחה

כשסבא שמע את המילה "מצווה", הוא לא היה יכול לעמוד
בפניה והסכים לערוך את החופה. וכך היה מספר מו"ר הרב מרדכי אליהו: כל הדרך
אל החופה הוא היה הולך כפוף, בעצבות ואנינות. וכשנכנס למקום החופה, הוא היה שמח
ומאיר פנים. כל מי שהיה רואה אותו – היה שמח.

צדיק גוזר

באחד
מימי הפורים הגעתי אל סבא עם חמש חברות רווקות. ביקשתי ממנו שיגזור שיתחתנו,
שהרי בפורים כל הפושט יד נותנים לו. סבא הניף את ידו ואמר: אני גוזר שתתחתנו
כולכן כבר השנה. ואכן, במהלך השנה ראינו פלא גדול, החברות התחתנו בזו אחר זו,
אבל לא כולן. אחת מהן עדיין ציפתה לישועתה.