רוח קדושה

התפלא
השומע, רוקן את הכוס ולקח אותה לבבא סאלי. אמר להם הבבא סאלי: לכו תטבילו את
הכוסות. ביררו את העניין והתברר שאחד האנשים ראה שיש ריבוי אנשים והביא כוסות
שלא הוטבלו…