כשהטומאה נפלטת החוצה

כשהבאתי את הדברים בפני הרב ושאלתי אם צריך לפנות לרופא, הוא עשה
תנועת ביטול והוסיף "שטויות". "למה שטויות?" הקשיתי.
"כשבחורה שחוותה חוויה טמאה, עושה עבודה רוחנית עם עצמה", החל הרב
מסביר, "הרוחניות הטמאה נפלטת החוצה ויוצאת דרך תופעות גופניות של הקאה,
חום וכדומה, ואז יוצאת ממנה הטומאה. הגוף מנקה את עצמו לקראת
התקדשות". 

ענווה טהורה

זכינו
גם בבת מתוקה וגם בשיעור גדול בענווה. איך אדם שהיה הרב הראשי לישראל מתקשר
לאישה פשוטה כמוני ומברר אתה פרטים כדי לפסוק את ההלכה הכי מדויקת שאפשר!

וְהָיִיתָ לָּנוּ לְעֵינָיִם

סוף
השיעור ניגשתי להודות לו, והוא הפתיע אותי ואמר: שלום, אני זוכר, את האישה שיש
לה ילדה אחת. נדהמתי! מעולם לא פגשתי את הרב קודם לכן, הוא לא ראה אותי כלל לפני
אותו יום, וכיצד ידע שזאת אני?! 

שַׂמְּחֵם בְּבִנְיַן שָׁלֵם

הרב
לא רק אותנו חיזק, אלא שטרח והגיע לכל ימי הלימוד שהיינו עושים, והיה מלמד ומברך
את אלפי הנשים שהגיעו לימי העיון והלימוד…

זהירות בטהרה

שני
הרבנים הללו קיבלו שיעור על הזהירות שצריך בענייני טהרה. על החובה שיש בסייעתא
דשמיא…

גזרה טובה

הרב
הקשיב לי רוב קשב, וניכר כי הצער שלי נוגע מאוד לליבו. הוא אמר פסוק שאני לא
זוכר כעת, הוריד את ידו כבתנועת חיתוך…