מתפלל על כלל ישראל

לפתע ראינו שהרב לא נמצא רק אתנו. הוא מתפלל על כלל ישראל שחיים פה
עכשיו. הוא שם את לבו להתפלל גם על נשמות מדורות עברו שנמצאות בעולם
העליון. 

אשתו כגופו

אחת
הנשים צעקה מעזרת הנשים "רופא", והדבר יצר פניקה. תוך כדי ההמולה
מישהי צעקה "זו הרבנית".