למה שלא יקרא לו על שמך?

קמתי בבוקר עם זיכרון החלום והייתי מאוד מרוגש. הרגשתי שזהו ממש
חלום אמת. ממשי ביותר. שלושה חודשים לפני הלידה המשוערת שלנו ילדה גיסתי בן
וקראו לו "אליהו". הבנתי למה הרב לא רצה שנקרא לו אליהו…

 חתיכות מהאתרוג

 הלכתי לרבנית צביה, והיא
נתנה לי חתיכות מהאתרוג למסור להם, תוך כדי שהיא מזהירה אותי ואומרת: תשמור על
חתיכות האתרוג הללו יותר מיהלומים. אלו חתיכות מהאתרוג שהרב עשה בו הקפות
בסוכות. תן לזוג שיברך עליהן ויאכל אותן בשעה הראויה. 

שלושה עוברים חיים ונושמים ברחמה

אולם כמו שאמר לה הרב בחלום – כך היה. בבדיקות שנעשו לה גילו שלושה
עוברים חיים ונושמים ברחמה. כצפוי, הרופאים אמרו שצריך לדלל כדי לשמור על
העוברים. אבל היא נצמדה להבטחה של הרב בחלום וילדה את שלושתם ממש כמו שהרב אמר:
לפני הזמן אבל בריאים ושלמים. הברית הייתה בזמנה…

את עוד תראי ממנה נכדים ונכדות

סיפרתי לרב שהרופאים לא נותנים לבתי סיכוי להתרפא, וביקשתי ברכה.
אמר לי הרב: את עוד תראי ממנה נכדים ונכדות. היא תתרפא ותתחתן ותלד בנים ובנות
בעזרת ה' !

נוסח מדוייק של ברכה

הפליא אותנו מאוד הביטחון של הרב ונקיבת התאריך של שמחת תורה. זה
לא היה נוסח רגיל של ברכה, זה היה נוסח של ברכה עם ביטחון. זה התאריך שבו תבושרו
בשורות טובות. וכך זה קרה!

שלישיה בבריאות ושמחה

בדיוק כשבתי הגיעה לביתם, הוציאה הרבנית שתחיה את התמונה של שלוש
הבנות הרוכבות על האופניים. היא סיפרה שהיא שומרת את התמונה הזאת כבר שנים רבות
ומשתמשת בה כדי לעודד נשים לשמור על העוברים שלהן. היא סיפרה את הסיפור של
ההיריון, את דברי הרופא ואת ההחלטה שלנו והתוצאה הברוכה.

כוחה הגדול של ברכה

הרב בירך אותו, ואחר כך הסתכל לצדדים לחפש את המלווים של החתן. אני
עמדתי בצד, כדרכי. כשהרב הבחין בי הוא שאל אותי: מה אתה רוצה ברכה? אמרתי לו:
ילדים! 

 טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע!

 דקות ספורות לאחר מכן
התקשרה אשתו של אותו מלמד והזעיקה אותו הביתה. התחילו לה כאבים לא מוסברים והיא
צריכה אותו דחוף. הוא ביקש רשות ללכת באמצע הביקור של הרב מרדכי אליהו, ואני
אמרתי בלבי: הנה, הברכה של הרב מתקיימת.

ברכה חגיגית

הבית
היה גדוש באנשים שומעי לקחו של הרב. פניו של הרב היו מאירות כחמה, והוא דרש
בענייני הפסח. לאחר כמה דקות ניגשנו אל הרב כדי לקבל ברכה, ולמרות החג ולמרות
פניו המאירות של הרב, הייתי מאוד שבור ועצוב שאין לי עדיין ילדים…