בית הכנסת היכל יעקב

דברים שנאמרו על-ידי המתפללים הקבועים בבית-הכנסת "היכל
יעקב", בית-הכנסת של רבנו הרב מרדכי אליהו זצ"ל. אנשים שליוו את הרב
עשרות שנים, אנשים שהכירו את הרב יותר מכולנו. שנה שלמה הם כמעט לא דיברו על
הרב, וגם עתה לא היה קל להם לדבר. הסיפורים שלהם שזורים בין דפי ספר זה. הנה כמה
מהם, כפי שנאמרו, במילותיהם הם