חנוך לנער על-פי דרכו

ך
אמר הרב: אותי לא מעניין מה אתה היית מעדיף. אני מסתכל רק על הילד ומה מתאים
בשבילו!