כשהטומאה נפלטת החוצה

כשהבאתי את הדברים בפני הרב ושאלתי אם צריך לפנות לרופא, הוא עשה
תנועת ביטול והוסיף "שטויות". "למה שטויות?" הקשיתי.
"כשבחורה שחוותה חוויה טמאה, עושה עבודה רוחנית עם עצמה", החל הרב
מסביר, "הרוחניות הטמאה נפלטת החוצה ויוצאת דרך תופעות גופניות של הקאה,
חום וכדומה, ואז יוצאת ממנה הטומאה. הגוף מנקה את עצמו לקראת
התקדשות". 

הודו לה' כי טוב

כשהגיעו
אל הרב זצ"ל הוא אמר להם: באמת השם של הבת הוא שם טוב. אבל יש איזשהו גוי
שקילל אותה ועשה לה כישוף. הרב החל לתאר להם את צורתו של אותו איש, איך נראה, מה
קומתו וכד'. אמר להם הרב: אם תשנו את שמה של הבת, הכישוף שלו ירד ממנה והיא תחלץ
מקללתו ותחזור אליכם…