עוף טוב, הכול טוב

השוחט
בחר עוף, עשה כפרות לחולה, שחט את העוף ונתן לנו אותו מפורק ומוכן לבישול. עכשיו
לא נותר לנו אלא למצוא עניים כדי שנוכל להחיל את הברכה על החולה באמצעות העוף
הזה…

כפרה על הנכד

בדרך
לא דרך הגעתי אל הרב אליהו זצ"ל, שהיה מאושפז אז בבית החולים, והוא אמר
שבני יעשה לה מעל הראש כפרה כמו בערב יום כיפור, עם כסף שערכו שווה למחיר של
עוף. בני עשה כפי שאמר לו הרב וברוך ה' הילדה נולדה בריאה ושלמה..

עין תחת עין

 הרופאים שבדקו את בני אמרו שהם ינסו להציל את
העין על-ידי השתלת רשתית, וכך עשו. כעבור ניתוח של כמה שעות הם הצליחו להציל לו
את העין ואת הראייה, ובוודאי את איכות החיים. 

צְחֹק עָשָׂה לִי אֱלֹקִים

הגעתי
עם התרנגול לבית-החולים, אבל ידעתי שאם יראו אותו לא יאפשרו לי להכניס אותו
פנימה. לכן הכנסתי אותו לתוך קופסא. אלא שהשומרים בשער היו יסודיים מדי, וכאשר
השומר הכניס ידו אל הקופסא, הוא נתקל ב… רגלו של התרנגול…

תרנגול לרפואה

באחד
הימים אמרה לנו גיסתי שתחיה שהיא ניגשת לרב זצ"ל לבקש ממנו עצה וברכה
בעבורנו. לא עברה שעה קלה, וגיסתי מתקשרת ובפיה תשובה: הרב הציע שתיסעו למושב
אליפלט, שם יש עוף, תעשו עליו כפרה כמו ביום הכיפורים, ואחר כך תשחטו את העוף
ותתנו אותו לצדקה.