סוגים שונים של שימורי טונה וכשרות

בדיעבד התברר לי שכבוד הרב לא אוכל טונה בכלל, רק סרדינים שרואים
את הקשקשים שלהם ואין שום חשש שמא התערב כריש במקום טונה בתוך הקופסא, בלי שום
אפשרות לזהות את הטעות..

תשובה מתוקה כדבש

 הרב הסתכל על הדבש והסתכל עלי, ואז השיב לי
תשובה שהפתיעה אותי מאוד: מותר לאכול, אם אתה מסוגל לאכול דבש כזה… 

כוחו של הידור מצווה

להידור
מצווה יש שכר, וכך יום אחד באו אלינו שתי אחיות שעובדות במסירות נפש בטיפול נמרץ
וסיפרו כי הן רואות אנשים רבים שבאים לקבל ברכות, והן גם שומעות מהאנשים שהברכות
מועילות, על כן הן רוצות מעט מהברכה של הרב. 

טרף למהדרין

כאשר
הבחנתי שהוא הולך אחרי כל הזמן, פניתי אליו ושאלתי מה שמו ומה הוא עושה פה.
היהודי השיב שהוא בא לשמוע דרשה מרב שאוסר לאכול תאנה עם תולעת, ומתיר לאכול בשר
טרף. שאלתיו בתמיהה מי הוא הרב הזה, וכיצד ייתכן כדבר הזה. 

רוח קדושה

התפלא
השומע, רוקן את הכוס ולקח אותה לבבא סאלי. אמר להם הבבא סאלי: לכו תטבילו את
הכוסות. ביררו את העניין והתברר שאחד האנשים ראה שיש ריבוי אנשים והביא כוסות
שלא הוטבלו…

אוהב את הבריות ומקרבן לתורה

הרב
שמע את שאלתי ומיד אמר: מה הכתובת של המקום? אני רוצה להגיע לשם בעצמי. אמר
ועשה. תוך זמן קצר הרב, שידוע בעיסוקיו הרבים, עזב הכול והתייצב במקום. כך עמדנו
שנינו במטבח של המקום שעתיד להיות המכון, והרב עבר אתי על כל הכלים, כלי אחרי
כלי, והסביר לי מה ניתן להכשרה, מה אפשר להגעיל ומה אין מנוס אלא לזרוק.

הידור בכשרות והידור בין אדם לחברו

מרן
הרב אליהו זצוק"ל לא היה אוכל שום גבינה בשום הכשר, בגלל רכיבי חלב
עכו"ם שהיו במחמצות שבהן היו מחמיצים את הגבינות. אשר על כן למדתי איך
לעשות גבינה משיירי החלב שהיינו קונים, וכך הייתי מחמיצה לו גבינה ביתית מדי
פעם…

חכמה מצילה נפשות

הרב
לחש כממתיק סוד: אני חושב שהיא רוצה לגייר אותו. הקאדי הסתכל על הרב כלא מאמין
ושאל: מה פתאום? הם אוהבים ורוצים להתחתן. למה אתה אומר כך? השיב לו הרב: אני
מציע שתשאל אותם אם הם מתכוונים לשמור בשר וחלב…