כשהרב הורה לי הרב לבדוק את התפילין.

 הבאתי אליו את הפרשיות,
הוא הסתכל ואמר לי מייד שהסופר שכתב אותן היה חכם רפאל, בנו של חכם אפרים הכהן.
הוא היה סופר ותיק שלא כותב הרבה. אבל בזכות סבי הרב גורג'י הוא כתב לי
תפילין. 

ברכת הרב לזרע של קיימא

שבוע לאחר מכן נפקדה אשתי וילדה בת. אחר כך היא נפקדה שנית וילדה תאומים, בן
ובת, ומאז נולדה, ב"ה, בת נוספת. 

לעשות קידוש עוד לפני החתונה

הסבא שלך עשה אתנו טובה גדולה. בתי כבר עברה את גיל שלושים ועדיין
לא נישאה. היינו מודאגים. באתי אל הרב ושאלתי אותו מה לעשות. הרב שאל אותי האם
עשינו לבתנו סעודת הודיה כשהיא נולדה, והשבתי שעשינו. הרב המשיך ושאל: האם
הסעודה הייתה ממש על לחם, או רק עוגיות ושתייה? השבתי לו: הרב יודע, כמו שעושים
לבת. קידוש. 

כשהרב והרבנית אומרים תהילים בלילה

טוב שהתקשרת. מתחילת הערב גם אני וגם הרבנית אומרים תהילים בשביל
אשתך שתלד בשלום. אם לא היית מתקשר – היינו אומרים תהלים עד הבוקר. טוב שהתקשרת!

נהרות של שירה

אחרי
שתיקה קצרה הוסיף הרב ואמר: הרופאים הללו עשו מעשה שלא ייעשה, ואתה לא הראשון
שהם משכנעים אותו להפסיק חיים ולהרוג בלי שום הצדקה. הם הגדישו את הסאה, ואני
רואה כי משמים נגזר עליהם כי בתוך שנה מלידת בנך הם ילכו לעולמם!

והעיקר, לא לפחד כלל

לקראת
הלידה של ילדי התשיעי הייתי אחוזה פחדים קשים והרגשתי שלא אוכל לעבור לידה.
נפשית לא אעמוד בזה. דחיתי את הנסיעה לבית החולים כמה שיותר, אבל כשכבר לא הייתה
בררה יצאנו בחשש כבד. בדרך התפללתי והתחננתי על נפשי, אך האימה לא עזבה…

צדיק גוזר והקב"ה מקיים

 זכינו לקיים את הנדר ולקרוא לבננו על שם הרב,
ולימים זכינו שבנו, הרב שמואל אליהו שליט"א, גזר משערות ראשו
ב"חלקה".

גילוי אליהו

לידה
ארכה שעות על גבי שעות, זירוז, ירידת מים, חשד לדלקת ומצוקה נשימתית חמורה, עד
שמצאתי את עצמי צורחת ומשתוללת, מתחילה להבין שהתינוקת בסכנה עצומה. ילדתי
בניתוח קיסרי, אני מודה לה' כל יום שיצאתי שפויה מהלידה הזאת.

אין צורך בברכה

והנה
הנס חזר על עצמו, הרב מברך ואשתי נפקדת באותו היום. בפעם השלישית, כאשר ציפינו
להיריון שלישי, הגענו אל הרב והוא השיב לנו: אין צורך. לא ממש הבנו מדוע הרב
אומר שאין צורך. האם ייתכן שהוא רומז שיש בעיה?

נפשי בשאלתי

 נכנסתי לרב, הוא חשב על השאלה ששאלתי ואמר:
הכול בסדר, אבל כשיהיה לך בן תבוא ותשאל שוב. זה היה מאוד מעניין, כי לא שאלתי
על בן, שאלתי על משהו אחר, אבל האמת היא שחיכינו מאוד לבן.