זרע של תורה

 ממש באותה השעה קיבלו על עצמם בני הזוג לפתוח
כולל ליל שישי, עם מניין אברכים שיושבים מחצות לילה ועד תפילת שחרית, לומדים
ומקבלים מלגה להוצאות השבת. לא עבר זמן רב, ובני הזוג זכו לישועה גדולה