החמורים והבשמים

פעם אחת הזדעזעתי כששמעתי את הרב אומר: אתה חושב שכל הכבוד הזה הוא
בגללי? לא ולא. זה בגלל התורה שאני אומר להם. תראה איזה כבוד יש לתורה!

גם אותך ישאלו למה לא היית הבבא סאלי

הבבא סאלי היה בדורנו, ודבר זה יכול לחייב כל אחד, ויבואו אליו
בתביעה: מדוע לא היית כמו הבבא סאלי? ואם לא בדרגה שלו אז לפחות חמישים אחוז או
עשרים אחוז כמוהו.