רואה המזוזות

אחד
האנשים שנכח במקום ביקש מהרב לבדוק מזוזה שהביא עמו. הרב הביט במזוזה בעינו
החדה, ולפליאת כולם הוא ראה במזוזה דברים שאיש לא הבין מנין הרב יודע אותם. הרב
הדריך את אותו אדם איך לנהוג עם התינוק הקטן שנמצא בבית, שיש לו בעיות כאלה
ואחרות…