מה אמר הרב לעור ספרי ההלכה שלו?

לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לבקש ממך מחילה מראש אם אפגע בך
במהלך העבודה… את המשפט המדהים הזה אמר מרן לעורך ספרי ההלכה של הרב…