כשהרופא שולח לרב

הלך האב והביא את בנו אל הרב. הסתכל הרב על הילד, נגע במקום הנפוח
ואמר לו: אין לך כלום. אין לך שום דבר. לא צריך ניתוח. לך הביתה… חזרו האב
ובנו לביתם, ובאמת לאחר יומיים הנפיחות עברה ולא נותר ממנה כלום. הכול עבר בלי
שום ניתוח.

מה עושים כשהחזן לא בדיוק חזן

בשקט היה הרב אומר לנו שזוהי "נדבת שבת". איך אתה יכול
לתת צדקה בשבת? הרי אין לך אפשרות לתת כסף לעני. הכבוד שאנחנו נותנים להם – זוהי
נדבת השבת שלכם…

מי יערוך את החופה?

לא ידעתי איך להראות את פניי מרוב בושה. מצד אחד, לא רצינו לבייש
את החתן שלנו ולא את ראש הישיבה שלו. אבל שהרב אליהו לא יערוך את החופה של הבת?
הרי זה כל כך רצוי ומתבקש. ואיך אומר את זה לרב? 

מי יהיה הסנדק?

מצוות הסנדקאות היא מצווה עצומה אבל מידות ודרך ארץ וחשיבה על
הזולת גבוהה לאין שיעור….

ידידים לחילוץ כבר בזמנו

והנה מגיעים שני אנשים שעזרו לו לדחוף את המכונית, אחד מבוגר ואחד
צעיר. כשיצא להודות להם על העזרה, ראה שבעצם מי שעזר לו לדחוף את רכבו היו הרב
אליהו זצ"ל והעוזר שלו. 

כשהרב והרבנית אומרים תהילים בלילה

טוב שהתקשרת. מתחילת הערב גם אני וגם הרבנית אומרים תהילים בשביל
אשתך שתלד בשלום. אם לא היית מתקשר – היינו אומרים תהלים עד הבוקר. טוב שהתקשרת!

לא אתה איחרת, זה אליהו הנביא איחר

בהגיעי לאולם באיחור כל כך גדול מצאתי אנשים קצרי רוח. חלקם הסתכלו
עלי במבט מאשים, מבט ששואל: איך העזת לאחר כל כך הרבה? וחלקם אף שאלו אותי אם
אני יודע שהרב אליהו ממתין לי כבר שעה וחצי…