אוהב את הבריות ומקרבן לתורה

הרב
שמע את שאלתי ומיד אמר: מה הכתובת של המקום? אני רוצה להגיע לשם בעצמי. אמר
ועשה. תוך זמן קצר הרב, שידוע בעיסוקיו הרבים, עזב הכול והתייצב במקום. כך עמדנו
שנינו במטבח של המקום שעתיד להיות המכון, והרב עבר אתי על כל הכלים, כלי אחרי
כלי, והסביר לי מה ניתן להכשרה, מה אפשר להגעיל ומה אין מנוס אלא לזרוק.