עד שמצאתי דירה

בערב יום כיפור לאחר פטירת הרב הלכתי לציון של הרב ואמרתי לו:
כבודו אמר לי לקנות בית, אני מנסה שנתיים ולא מצליחה. אני מבקשת מהרב שיקיים את
הבטחתו ואני אארגן קבוצה של בנות שתעשה משהו לעילוי נשמת הרב… 

מה לעשות עם התביעה?

חזרנו לאולם הדיונים, והשופטת חזרה על בקשתה בתוך האולם: תגיע
לפשרה. התובע לא נענה, וכך היא המשיכה ולחצה עליו במשך שלושת-רבעי שעה. לבסוף
הוא הבין שאם הוא לא ישמע בקול השופטת שכל כך לוחצת, היא עלולה לשפוט אותו לרעה
בדיון, אם יתקיים, ולכן הסכים לפשרה…
 

משיח שלא לפי תומו

עם
הגיע אליו אדם ובפיו בקשה: הוא רוצה לעשות שותפות עם אדם עשיר אחד, והוא מבקש
שהרב יברך אותו שיצליח. השיב לו הרב שהוא לא ממליץ לו לעשות שותפות עם אותו
עשיר. אותו אדם תמה, מדוע הרב אומר כך? הרי אותו אדם הוא עשיר גדול. אבל חזקה
עליו עצתו של הרב, והוא לא חתם על העסקה.