וּפָקְדֵנוּ בוֹ לִבְרָכָה

וא
התייגע ונסע שעות, חיכה בתור עוד שעה ארוכה מתוך ציפייה לקבל ברכה, והנה במקום
ברכה הוא מקבל עצה. הוא מתפלל כבר שנים רבות, וזה לא משנה דבר. אבל מה הוא היה
יכול לעשות, הרב אמר מה שאמר, ולפחות את זה הוא ינסה לעשות בתפילת מנחה הקרובה

בת כהן לבן תורה

איך
הכריע מרן בשאלה לבחור מעדה קדושה בישראל, שנמנעים מלישא בנות כהנים מהחשש
שבנישואין אלו תאבד הבת כהן ממעלת הכהונה ? החובה והקדושה שיש לכל אחד ובמיוחד
לישראל הנשוי לבת כהן להיקרא "בן תורה" ! 

רחוקה לשעבר

התלבטות
של בחור שומר מצוות בקשר לשידוך של אחת שהייתה שומרת מצווה אך לשעבר… ברכתו של
הרב פעלה פעמיים. גם להתחזקות בתשובה של הבחורה וגם לסגירת השידוך לשמחת
כולם… 

תנו כבוד לתורה

מרן
הרב מרדכי אליהו מוסר נפש למען החזקת תורה ומכתת רגליו למען הצלחת לימוד תורה
ומעמיד את הישיבה על רגליה למען כבוד התורה 

תורה מתוקה מסוכר

בצעירותו
של מרן על מנת לחבב את מתיקות התורה על לומדיה היה מרן מוותר על הקוביית סוכר
היחידה שלו למען הזולת והכל בצניעות וענווה אין סופיים… 

אבן פינה להיריון

בניית
בית כנסת ובעיקר הזוכה לממן זאת מכספו זוכה לברכות הרבה – במיוחד כאשר מרן הרב
מבטיח ליהודי בן זכר…

נסיעה בנטל

כוח
ברכתו של מרן הרב לחולל פלאות במיוחד לאלו שמוסרים נפשם בשיעורים קבועים בתורה
ויראת שמיים

ביקור של הבן איש חי

מרן
הרב אליהו זצוק"ל היה דבוק מאוד בתורתו של מרן הבן איש חי, רבי יוסף חיים
זיע"א. מסתבר שהתורה היא תורת חיים ולא רק דפים כתובים בספר.