גואל אחרון

מרן
הרב מרדכי אליהו זצ"ל היה מוכן למסור נפש למען עם ישראל. למרות שהרב אליהו
לא היה נביא, הייתה בו הבחינה של אליהו הנביא, בחינה של מסירות נפש למען עם
ישראל, סנגוריה עליהם עד כדי מסירות נפש!