תפילה בכות המערבי ביום הפיגוע

באותו יום, קודם הפיגוע, ביקש הרב אליהו זצ"ל להתפלל בכותל
המערבי לביטול איזו גזירה שאף אחד לא ידע מה היא, ורק אחר כך התבררה כפיגוע שבו
נהרגו שמונת תלמידי הישיבה. על כן רבים היו בכותל באותה תפילה, וכך גם
אנחנו…הרב יצא באותו יום מהכותל בפנים חתומות, שלא כדרכו.