ברכה מדויקת שפועלת ברגע הנכון

לאחר זמן מה, התרחש נס גדול לבננו. הוא נפל לבריכה עם בגדיו, וחבר
בכיתה א' משך אותו והעלהו מן המים. רק אז הבנתי את פשר מילות הברכה הקצרות
והמדויקות, ברוח קודשו של מורנו ורבנו הרב זצ"ל. 

ניחום אבלים בדרכו

 באותו שבוע הרב הגיע לנחם,
וזו הייתה שעת השיא של כל ה"שבעה". לא היה מי שניחם אותנו ונתן לנו
הרגשה טובה כמו הרב והרבנית תליט"א תבדל"א!