טוב שמן טוב

עשיתי
מיד כדברי מרן הרב אליהו זצוק"ל, ולתדהמת הרופאים הצילומים שעשיתי אחר כך
היו נקיים לגמרי. הגידול נעלם! האמת היא שגם אני נדהמתי, אבל התדהמה שלי הייתה
מגודל הנס. ידעתי שהנס הזה הגיע אלי מכוח ברכתו של הצדיק!