כשהרב הורה לי הרב לבדוק את התפילין.

 הבאתי אליו את הפרשיות,
הוא הסתכל ואמר לי מייד שהסופר שכתב אותן היה חכם רפאל, בנו של חכם אפרים הכהן.
הוא היה סופר ותיק שלא כותב הרבה. אבל בזכות סבי הרב גורג'י הוא כתב לי
תפילין.