לעשות קידוש עוד לפני החתונה

הסבא שלך עשה אתנו טובה גדולה. בתי כבר עברה את גיל שלושים ועדיין
לא נישאה. היינו מודאגים. באתי אל הרב ושאלתי אותו מה לעשות. הרב שאל אותי האם
עשינו לבתנו סעודת הודיה כשהיא נולדה, והשבתי שעשינו. הרב המשיך ושאל: האם
הסעודה הייתה ממש על לחם, או רק עוגיות ושתייה? השבתי לו: הרב יודע, כמו שעושים
לבת. קידוש. 

היכן מוצאים מים לנטילת ידיים?

הרב היה באמצע סעודת פורים. הוא הסתכל עלי והראה לי בידו את המטבח,
מקום בו אוכל ליטול ידיים. זה היה פלא, כי לא אמרתי לו מאומה, והוא לא אמר לאף
אחד חוץ ממני ליטול ידיים…

הכול נובע מאהבת ישראל פשוטה

עוזריו של הבבא סאלי לא הבינו מה בדעתו של רבם לעשות, אך משהביאו
כוסות כמצוותו, עמדו נדהמים וראו כיצד יושב רבם ומוזג כוס אחר כוס בערק, עד
שמילא את כוסותיהם של כל באי הכינוס. לפחות מאה משתתפים היו שם, וכולם זכו לשתות
מן הבקבוק ה"ריק"…

כשהבבא סאלי מזג כוס עראק לרב

אמר הבבא סאלי לרב: אם אתה לא אוכל, לפחות תשתה! ומזג לרב כוס ערק.
הרב, שלא היה רגיל לשתות משקאות חריפים כלל, בירך ושתה והיה חריף לו מאוד. רצה
להפיג את החריפות, הגישו לפניו פלפלין, בירך וטעם והייתה חריפותן קשה
מהערק! 

סוגים שונים של שימורי טונה וכשרות

בדיעבד התברר לי שכבוד הרב לא אוכל טונה בכלל, רק סרדינים שרואים
את הקשקשים שלהם ואין שום חשש שמא התערב כריש במקום טונה בתוך הקופסא, בלי שום
אפשרות לזהות את הטעות..