מתי לבדוק אם זכיתי בלוטו?

לאחר תקופה קצרה סיפר לי חביליו: מאז שהרב אמר את הדברים, אני
משתדל להסיר מעלי בשבת את כל המחשבות על המפעל שלי. אני קונה בכל שבוע כרטיס
פיס, ונהגתי לבדוק בכל יום שישי אם זכיתי או לא. אך בעקבות דברי הרב החלטתי לא
לבדוק לפני שבת אם זכיתי בפיס. 

המסר האדיר שקיבל המוכר קרח

מי שמכבד את אשתו – סופו להתעשר… הדברים הללו עשו רושם רב על
מוכר הקרח, שראה את הכבוד שנוהג הרב באשתו למרות שהיה מדובר בפרוטות, והוא זכר
אותם שנים רבות…

יהי רצון לשלווה

הרב
הכניס את כולנו לחדר, ובקול בוטח אמר: אני מודיע לכם, לא תיפול שערה משערות
ראשכם, אל תפחדו. בחדר שררה דממה. כולנו הרגשנו פתאום איך המילים של הרב חודרות
אל תוכנו ומרגיעות אותנו.

משיח שלא לפי תומו

עם
הגיע אליו אדם ובפיו בקשה: הוא רוצה לעשות שותפות עם אדם עשיר אחד, והוא מבקש
שהרב יברך אותו שיצליח. השיב לו הרב שהוא לא ממליץ לו לעשות שותפות עם אותו
עשיר. אותו אדם תמה, מדוע הרב אומר כך? הרי אותו אדם הוא עשיר גדול. אבל חזקה
עליו עצתו של הרב, והוא לא חתם על העסקה. 

זהירות בכבוד התלמידים

הרב,
שקלט מיד את המקום הרוחני שלי, הבין שאני צריך לקחת אחריות על עצמי ולהתעורר
מחדש ואמר לי: מותר לך לעזוב את הארץ. הייתי המום. ידעתי שהרב אומר לאנשים לא
לעזוב את הארץ, ולא הבנתי מדוע הוא עונה לי כך…