מי יערוך את החופה?

לא ידעתי איך להראות את פניי מרוב בושה. מצד אחד, לא רצינו לבייש
את החתן שלנו ולא את ראש הישיבה שלו. אבל שהרב אליהו לא יערוך את החופה של הבת?
הרי זה כל כך רצוי ומתבקש. ואיך אומר את זה לרב? 

שלום: מדבר מרדכי אליהו…

 עברו כמה ימים, הטלפון
מצלצל בביתנו, ומעבר לקו: "מדבר מרדכי אליהו". מובן מאליו שלא העליתי
על דעתי שמדובר בכבוד הרב. מאחר שציפיתי לשמוע מה בפיו של הדובר, הבין הרב
שאינני קולטת שהוא זה המדבר אלי, ושוב אמר: "מרדכי אליהו מדבר".
המתנתי שוב לבאות, ואז ציין רבנו: "הרב מנחם בורשטיין נמצא לידי". רק
אז הבנתי שהרב אליהו הוא הדובר אלי ושאלתי אם אני מדברת עם כבוד הרב בכבודו
ובעצמו…

החמורים והבשמים

פעם אחת הזדעזעתי כששמעתי את הרב אומר: אתה חושב שכל הכבוד הזה הוא
בגללי? לא ולא. זה בגלל התורה שאני אומר להם. תראה איזה כבוד יש לתורה!

כששאל הרב: איך אני יודע שאני צדיק?

הרב נכנס לרכב, נאנח ושאל אותי: "רענן, איך אני יודע שאני
צדיק?" הייתי קצת המום מהשאלה, אבל לפני שהספקתי לחשוב ולענות איך עונים
לשאלה כזאת הרב כבר ענה לי

ענווה קדושה

 הרב מצדו חזר בו כמה פעמים בעקבות ההערות
שלנו, ושמח שמחה גדולה ששני אפרוחים הקשו עליו קושיות. זו ענווה מיוחדת של אדם
גדול וקדוש ונפלא. 

ענווה של אחים

כם
מרדכי, שהתקשר באופן אישי, לאחר אמירת שלום, שאל בנימוס אם יוכל לדבר עם חכם
נעים. מכיוון שהמנהל היה בשיעור, שאלתי מי רוצה אותו?

רודף אחר כבוד של אחרים

מיד
לאחר המילה הרב אמר לי בשקט: "שים לב, רב פלוני עדיין לא קיבל שום כיבוד,
אולי תכבד אותו בעמידה לברכות". רק כאשר הרב אליהו הסב את תשומת לבי, ראיתי
את אותו רב עומד בסוף האולם, וזה היה ממש ראוי ומתאים לכבד אותו… 

גַּם אֱוִיל מַחֲרִישׁ חָכָם יֵחָשֵׁב

יום
אחד נכנס ללשכה אדם גס רוח ואמר לרב: משמים שלחו אותי שתיתן לי 50 שקל. הייתי
אצל הרב פלוני ולא עזבתי אותו עד שנתן לי 50 שקל. בתחילה הוא לא רצה לתת לי, אבל
אחרי ששברתי לו את הלוסטרה הוא "השתכנע" ונתן לי. עכשיו אני בא גם
אליך שתיתן לי את אותו סכום.

יראת כבוד לניצולים

הרב
הסביר: כשנכנס אלי ניצול שואה עם דור רביעי, אני לא רשאי להישאר לשבת. פתאום
הבנו את גודל המעמד וגודל הנס. נזכרנו בדברים שאבא אמר לנו כשנולדה לו הנינה
הראשונה: "אם מישהו היה אומר לי בשואה שאני אחיה ויהיו לי ילדים ונכדים
ונינים, הייתי אומר לו שהוא משוגע. והנה זה קורה".