משיח שלא לפי תומו

עם
הגיע אליו אדם ובפיו בקשה: הוא רוצה לעשות שותפות עם אדם עשיר אחד, והוא מבקש
שהרב יברך אותו שיצליח. השיב לו הרב שהוא לא ממליץ לו לעשות שותפות עם אותו
עשיר. אותו אדם תמה, מדוע הרב אומר כך? הרי אותו אדם הוא עשיר גדול. אבל חזקה
עליו עצתו של הרב, והוא לא חתם על העסקה.